De educatief consulenten van het Huis van het Nederlands oriënteren kandidaat-cursisten NT2 op basis van de intake en testing naar het meest geschikte aanbod NT2. Alle anderstalige volwassenen en adolescenten vanaf 16 jaar kunnen bij het Huis van het Nederlands terecht als ze voor het eerst een cursus NT2 willen volgen of extra Nederlands willen oefenen in de vrije tijd. Deze dienstverlening is een decretale opdracht voor de Huizen van het Nederlands.

Intakegesprek

De educatief consulent van het Huis van het Nederlands maakt voor elke kandidaat-cursist een dossier aan. Het Huis van het Nederlands bevraagt de leerintentie en peilt naar de factoren die invloed hebben op de leervaardigheid van de kandidaat-cursist, zoals bijvoorbeeld de scholingsgraad, het aantal jaren scholing, de talenkennis, het hoogst behaalde diploma en de alfabetiseringsgraad.

Testing

Het Huis van het Nederlands kan testen op leervaardigheid, alfabetisering en taalniveau.

Oriëntering

Op basis van de gegevens uit de intake en de testing oriënteert het Huis van het Nederlands de kandidaat-cursist naar de best passende cursus NT2.