Taalverwerving is een complex proces en het vergt veel tijd. Bovendien is er steeds een instroom van anderstaligen die het Nederlands niet of slechts een beetje begrijpen. Om deze doelgroep beter te kunnen bereiken en informeren en om hen extra oefenkansen te bieden, stimuleert het Huis van het Nederland organisaties om te werken aan hun taaltoegankelijkheid. Het Huis van het Nederlands ondersteunt organisaties hierin door het aanbieden van:

Vormingen Duidelijke Taal

Dit zijn vormingen op maat voor diensten en organisaties die vaak in contact komen met anderstaligen. Er zijn vormingen ‘Duidelijk gesproken taal’ en ‘Duidelijk geschreven taal’. Tijdens de vormingen ontdek je heel wat tips over duidelijk communiceren in het Nederlands met anderstaligen. Die concrete tips oefen je onmiddellijk in. Meer info vind je op de projectpagina.

Klare Taal Rendeert

Wil je werken aan een taalbeleid op maat van jouw organisatie? Op de website www.klaretaalrendeert.be is de expertise van de Huizen van het Nederlands verzameld en vind je heel veel ondersteunende tips en materiaal om een taalbeleid vorm te geven. Het uitgangspunt is een integrale aanpak waarbij alle actoren betrokken worden: de Nederlandstalige omgeving, de Nederlandstalige werknemers en klanten en de anderstalige werknemers en klanten. Op de website vind je informatie rond taalbeleid op de werkvloer van een bedrijf, in beroepsgerichte opleidingscentra en in de communicatie met klanten.