De Huizen van het Nederlands

De Huizen van het Nederlands zijn een initiatief van de Vlaamse Regering.

In Vlaanderen zijn er acht Huizen van het Nederlands: één in elke provincie en drie stedelijke huizen in Gent, Antwerpen en Brussel.

De Huizen van het Nederlands zijn een wettelijk samenwerkingsverband van de reguliere aanbieders Nederlands als tweede taal (NT2), het onthaalbureau, de VDAB en de betrokken provincie of stad.

Onze missie

De Nederlandstalige communicatie van en met anderstaligen optimaliseren door het wegwerken van drempels en het optimaliseren van kansen.

Dit realiseren we via 3 pijlers:

  1. Het oriënteren van de kandidaat-cursisten naar een gepast aanbod NT2.
  2. Het optimaliseren van de afstemming van vraag en aanbod.
  3. Het wegwerken van drempels en het creëren van kansen, meer bepaald met betrekking tot taaltoegankelijkheid en oefenkansen NT2.

Onze overlegstructuur

Het Huis van het Nederlands organiseert NT2-overleggen op verschillende niveaus met de verschillende partners en stakeholders. Zo behoudt het Huis van het Nederlands voeling met de vragen op het terrein en werkt het samen met de partners en stakeholders aan een betere dienstverlening.

Heb je zelf een vraag voor één van de NT2-overleggen? Contacteer het Huis van het Nederlands.